Dutch

De European Association for Construction Repair, reinforcement and protection, ACRP, is een Europese vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 2020.

De missie van ACRP is het bevorderen van het onderhoud van constructies en de toepassingen ervan in Europa, volgens de hoogste normen van veiligheid, professionele integriteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Om deze missie te bereiken, werkt ACRP aan het creëren en onderhouden van een Europees netwerk van professionals en informatie, met inbegrip van nationale verenigingen, bedrijven (aannemers, fabrikanten en ingenieurs), asset owners, overheden, … die allemaal samenwerken om beste praktijken, regelgeving en opleiding te ontwikkelen en te delen.

 

Voorts heeft de ACRP onder meer de volgende doelstellingen

  • Het behartigen, promoten en beschermen van de belangen van de industrie in Europa.
  • Vaststellen en bevorderen van Europese normen voor reparatie-, verstevigings- en beschermingstechnieken en bevorderen van het onderhoud van constructies en gebouwen.
  • Het bevorderen van het onderhoud van de kennis van de constructies, de opleiding en de deskundigheid in het begrijpen hoe het onderhoud van constructies en gebouwen te inspecteren, te projecteren en uit te voeren.
  • Betrokken zijn bij en invloed hebben op de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid.
  • Meewerken aan de verbetering van de wetgeving voor de sector en andere aspecten ontwikkelen zoals regelmatige inspecties, kwalificaties voor projecten, kwaliteitscontrole van de geïnstalleerde systemen voor herstelling en versteviging, enz.Informatie uitwisselen over technieken, werkmethoden en opleiding.
  • Contacten onderhouden met soortgelijke organisaties in andere delen van de wereld.